نائب رئیس هیأت انجمن های ورزشی بسیج سپاه قدس عنوان گیلان منصوب شد
نائب رئیس هیأت انجمن های ورزشی بسیج سپاه قدس عنوان گیلان منصوب شد

به گزارش خزرفوری در طی حکمی از طرف بسیج سپاه قدس گیلان سرکار خانم اعظم زارع نائب رئیس هیأت انجمن های ورزشی بسیج سپاه قدس استان گیلان منصوب شد وی نائب رییس هیات های ورزش ،مشاور کمسیون توسعه پایدار شورا ،مشاور کمسیون بهداشت ،مشاور کمسیون فرهنگی ورزشی کلانشهر رشت را در کارنامه خود دارد

به گزارش خزرفوری

در طی حکمی از طرف بسیج سپاه قدس گیلان سرکار خانم اعظم زارع نائب رئیس هیأت انجمن های ورزشی بسیج سپاه قدس استان گیلان منصوب شد

وی نائب رییس هیات های ورزش ،مشاور کمسیون توسعه پایدار شورا ،مشاور کمسیون بهداشت ،مشاور کمسیون فرهنگی ورزشی کلانشهر رشت را در کارنامه خود دارد