بازدید شهردار سیاهکل از روند اجرای لوله گذاری خیابان امام (ره) جنب میدان امام رضا (ع)
بازدید شهردار سیاهکل از روند اجرای لوله گذاری خیابان امام (ره) جنب میدان امام رضا (ع)

به گزارش خزرفوری  کمیل لاهوتی شهردار سیاهکل از روند اجرای لوله گذاری خیابان امام (ره) جنب میدان امام رضا (ع) بازدید به عمل آورد.

به گزارش خزرفوری

 کمیل لاهوتی شهردار سیاهکل از روند اجرای لوله گذاری خیابان امام (ره) جنب میدان امام رضا (ع) بازدید به عمل آورد.