جوان ۲۷ ساله رشتی جانبخش سه بیمار شد
جوان ۲۷ ساله رشتی جانبخش سه بیمار شد

به گزارش خزرفوری بیستمین اهدای عضو از اهدا کننده مرگ مغزی زنده‌یاد رضا کریم پرست شالکوهی ۲۷ ساله، اهل رشت که به علت تصادف، دچار مرگ مغزی شده بود، پس از تایید پزشکان متخصص و با رضایت خانواده ایثارگرش، اهدا شد. گفتنی‌است، دو کلیه زنده‌یاد در مرکز آموزشی درمانی رازی رشت برداشت و به بیماران […]

به گزارش خزرفوری

بیستمین اهدای عضو از اهدا کننده مرگ مغزی زنده‌یاد رضا کریم پرست شالکوهی ۲۷ ساله، اهل رشت که به علت تصادف، دچار مرگ مغزی شده بود، پس از تایید پزشکان متخصص و با رضایت خانواده ایثارگرش، اهدا شد.

گفتنی‌است، دو کلیه زنده‌یاد در مرکز آموزشی درمانی رازی رشت برداشت و به بیماران نیازمند پیوند زده شد. همچنین کبد نامبرده جهت پیوند به بیمار نیازمند، به بیمارستان ابوعلی سینا تهران  منتقل شد.