مدال نقره و برنز وزنه برداران گیلانی در مسابقات پاراآسیایی
مدال نقره و برنز وزنه برداران گیلانی در مسابقات پاراآسیایی

به گزارش خزرفوری  در روز نخست مسابقات پاراوزنه برداری چهارمین دوره بازی های پاراآسیایی، رقابت های دسته۵۹ کیلوگرم در گروه A برگزار شد که طی آن محسن بختیار و سید یوسف یوسفی پاشاکی به رقابت با هفت حریف خود پرداختند و در پایان مدال های نقره و برنز را از آن ایران کردند. در این […]

به گزارش خزرفوری

 در روز نخست مسابقات پاراوزنه برداری چهارمین دوره بازی های پاراآسیایی، رقابت های دسته۵۹ کیلوگرم در گروه A برگزار شد که طی آن محسن بختیار و سید یوسف یوسفی پاشاکی به رقابت با هفت حریف خود پرداختند و در پایان مدال های نقره و برنز را از آن ایران کردند.

در این رقابت محسن بختیار در حرکت اول وزنه ۱۸۴ کیلوگرم و در حرکت دوم وزنه ۱۹۱ کیلوگرم را مهار کرد اما در حرکت سوم موفق به مهار وزنه ۱۹۵ کیلوگرم نشد و پس از وزنه بردار چین به عنوان دوم و مدال نقره رسید.

در حرکت سوم وزنه بردار چینی درخواست وزنه ۱۹۷ کیلوگرمی داشت اما موفق به مهار آن نشد و اگر بختیار در حرکت سوم موفق بود مدال طلا را از آن خود می کرد.

سید یوسف یوسفی نیز ابتدا وزنه ۱۷۶ کیلوگرمی را مهار کرد و پس از آن در مهار وزنه ۱۷۸ کیلوگرمی هم موفق شد و با زدن وزنه ۱۸۱ کیلوگرمی در حرکت سوم خود، مدال برنز را بر گردن آویخت.