سپاهان سه بر صفر بازنده شد
سپاهان سه بر صفر بازنده شد

به گزارش خزرفوری از سوی کمیته انضباطی AFC نتیجه دیدار سپاهان – الاتحاد ۳ – ۰ به نفع تیم عربستانی شد. علاوه بر نتیجه، سپاهان ۲۰۰ هزار دلار جریمه و ۳ بازی خارج از نقش جهان باید بازی کند.

به گزارش خزرفوری

از سوی کمیته انضباطی AFC نتیجه دیدار سپاهان – الاتحاد ۳ – ۰ به نفع تیم عربستانی شد. علاوه بر نتیجه، سپاهان ۲۰۰ هزار دلار جریمه و ۳ بازی خارج از نقش جهان باید بازی کند.