یک گیلانی در ورزش کشور منتصب شد
یک گیلانی در ورزش کشور منتصب شد

به گزارش خزرفوری حسن عیوضی به سمت مسئول کمیته دفاع شخصی انجمن جودو کارگران منصوب شد طی حکمی از سوی حجت پهلوان یلی سرپرست فدراسیون ورزش کارگری، حسن عیوضی به سمت مسئول کمیته دفاع شخصی انجمن جودو کارگران کشور منصوب شد و این حکم در محل فدراسیون توسط پهلوان یلی و در حضور سعید قمی […]

به گزارش خزرفوری

حسن عیوضی به سمت مسئول کمیته دفاع شخصی انجمن جودو کارگران منصوب شد

طی حکمی از سوی حجت پهلوان یلی سرپرست فدراسیون ورزش کارگری، حسن عیوضی به سمت مسئول کمیته دفاع شخصی انجمن جودو کارگران کشور منصوب شد و این حکم در محل فدراسیون توسط پهلوان یلی و در حضور سعید قمی رئیس انجمن جودو کارگران کشور به ایشان اعطا شد.

در حکم وی آمده است: پیرو ماده ۶ آئین نامه انجمن‌های ورزشی کارگران و بر اساس پیشنهاد رئیس انجمن جودو کارگران کشور به موجب این ابلاغ به سمت مسئول کمیته دفاع شخصی انجمن مذکور منصوب می‌گردید.

امید است در امر اشاعه و گسترش این ورزش در میان جامعه شریف و عزیز کار و تلاش کشور موفق باشید.

توفیقتان را در تداوم خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و جامعه کار و تلاش از خداوند متعال مسئلت دارم.گفتنی است، عیوضی دارای مدرک دکترای مدیریت ورزشی و مدرس دانشگاه و مولف چندین کتاب در خصوص ورزش و دفاع شخصی می باشد.

وی هم اکنون مسئولیت کمیته دفاع شخصی هیات جودو استان گیلان را بر عهده دارد. عیوضی همچنین قهرمانی دفاع شخصی کارگران جهان و سرپرستی هیات جودو استان گیلان را در کارنامه دارد.