تجهیز تمامی ساختمان های کشور به فیبر نوری تا پنج سال آینده
تجهیز تمامی ساختمان های کشور به فیبر نوری تا پنج سال آینده

به گزارش خزرفوری عیسی زارع پور اظهار کرد: پروژه بزرگ فیبر نوری، بزرگترین پروژه در تاریخ ارتباطات کشور از نظر حجم عملیات کاری است که اتفاق می‌افتد و نقطه عطفی در تاریخ ارتباطات کشور است. وی بیان کرد: متوسط سرعت اینترنت در بهترین شرایط با سیم مسی ۱۶ مگابیت است و این فناوری، بیشتر از […]

به گزارش خزرفوری

عیسی زارع پور اظهار کرد: پروژه بزرگ فیبر نوری، بزرگترین پروژه در تاریخ ارتباطات کشور از نظر حجم عملیات کاری است که اتفاق می‌افتد و نقطه عطفی در تاریخ ارتباطات کشور است.

وی بیان کرد: متوسط سرعت اینترنت در بهترین شرایط با سیم مسی ۱۶ مگابیت است و این فناوری، بیشتر از این اجازه نمی‌دهد، اما در بستر فیبر نوری سرعت نامحدود است و حتی می‌توان تا نیم قرن آینده به مردم خدمات چند برابری با سرعت بیشتر ارائه داد.

وزیر ارتباطات افزود: دولت برای این طرح که افزون بر یکسال است آغاز شده منابع و تجهیزات لازم را فراهم کرد و برای پنج سال آینده یک تکلیف شد که تمامی ساختمان‌های کشور در شهرها بر مبنای فیبر نوری خدمات دریافت کنند. مقرر شده است در قدم اول برای ۲۰ میلیون خانوار پوشش ایجاد شود و در گام دوم پوشش کامل در سراسر صورت گیرد.

وی افزود: در طول یکسال برای بیش از ۲.۵ میلیون خانوار پوشش ایجاد شده و این میزان تا چهارمیلیون هم رسیده است و تا آخر امسال به هشت میلیون خانوار خواهد رسید.

عیسی‌پور گفت: مجلس شورای اسلامی هم اعتماد کرد و برای برنامه پنج ساله هفتم، اتصال ۲۰ میلیون پوشش هدف‌گذاری شده تا فیبر نوری بتواند تا ۳۰۰ متری منازل مردم برود و براساس تعهدی که اپراتورها داده‌اند این سرویس با تعرفه مشخص خدمات لازم را ارائه می‌دهد.