مسئله‌ی فلسطین زخمی است بر وجدان تمدن امروز
مسئله‌ی فلسطین زخمی است بر وجدان تمدن امروز

به گزارش خزرفوری بیژن عبدالکریمی در برنامه به افق فلسطین، حول محور جنگ غزه و مقاومت فلسطینیان و هژمونی غرب صحبت کرد که به گزیده‌ای از سخنانش می‌پردازیم: زبان خشونت زبانی است که خود رژیم صهیونسیتی به فلسطینیان آموخت، زیرا که تمام راه‌ها را بست و هیچ راهی جز خشونت باقی نگذاشت!به هیچ کدام از […]

به گزارش خزرفوری

بیژن عبدالکریمی در برنامه به افق فلسطین، حول محور جنگ غزه و مقاومت فلسطینیان و هژمونی غرب صحبت کرد که به گزیده‌ای از سخنانش می‌پردازیم:

زبان خشونت زبانی است که خود رژیم صهیونسیتی به فلسطینیان آموخت، زیرا که تمام راه‌ها را بست و هیچ راهی جز خشونت باقی نگذاشت!
به هیچ کدام از قراردادها پایبند نماند، مانند قرارداد اسلو، مبنی بر توقف شهرک‌سازی و هیچکدام را جدی نگرفت و با قلدری ادامه داد.

مسئله‌ی فلسطین زخمی است بر وجدان تمدن امروز.

خشنونت وحشت‌انگیز اسرائیل و حمایت تمام قد هژمونی غرب از این خشونتِ لخت و عریانِ اسرائیل نشان‌دهنده‌ی آن است که ما با آخرین مرحله متافیزیک روبه‌رو هستیم و قدرت‌های بزرگ غرب تمام متافیزیک و میراث معنوی خودش را از ارسطو و فلاطون گرفته تا کانت و هگل را خرج دفاع از اسرائیل کرد.

ذات غرب قهر است. ذات آمریکا خشونت است و گفتمان انقلاب ما باید مراقب باشد خشونتی که در ذات غرب است در ما رسوخ نکند.

حوزه‌های علمیه ما می‌خواهند با فقه الاصغر به مقابله با فقه الاکبر غرب بروند و این شدنی نیست و ما باید در مقابل فقه‌الاکبر غرب، فقه‌الاکبری خلق کنیم.
در مقابل متافیزیک و فلسفه غرب ما باید یک فلسفه‌ای ارائه کنیم و با تکیه بر مسائل فرعی و گیر کردن در کوچه پس کوچه‌های رساله‌ای نمی‌توانیم بر غرب‌زدگی جهانی مقابله کنیم.
به هیچ‌وجه روشنفکران ایرانی را نمی‌بخشم،زیرا بخش وسیعی از روشنفکران ما به دلیل خشم و کینه‌ای که از جمهوری اسلامی و شرایط ایران دارند از اسرائیل حمایت کردند!

تحولی در جهان صورت گرفته، این تظاهراتی که در سراسر جهان مشاهده می‌کنید،انگار طبقه متوسط در جوامع غربی خود طغیان کردند و این راهپیمایی‌ها نشان‌دهنده‌ی تحول است و بسیاری از اتوپیای دروغین غربی برای خود اروپایی‌ها هم فروریخته!
اما گفتمان انقلابِ ما زبانی برای گفتگو با این بخش وسیعی از طبقه متوسط جهانی ندارد همانگونه که مقولات مشترکی با طبقه متوسط جامعه خودش ندارد ما نیازمند مقولات دیگری هستیم تا بتوانیم با جهانیان گفتگو کنیم و متاسفانه گفتمان انقلاب ما غیر از مقاومت در برابر غرب مقولات دیگری ندارد که با این تحولی که در جهان شده با طبقات متوسطش گفتگو کنیم.
یک اسلام ستیزی و ایرانی هراسی توسط رسانه‌های جهانی شکل گرفته و خود ما هم گاه بهانه‌های زیادی به دستشان می‌دهیم و بد عمل می‌کنیم اما باید هشدار باشیم.

جنگ غزه نشان داد در فرهنگ غرب تناقضات زیادی وجود دارد، تناقضات بنیادین و بزرگی وجود دارد.
دو میلیون نفر آدم را در یک زندانی محصور کردند که فقط سقف ندارد و بزرگترین شکنجه‌ها را بر آنان روا می‌دارد و تمام قدرت‌های غرب مانند فرانسه و آلمان و انگلیس و آمریکا از این فاجعه انسانی تمام قد دفاع کردند!

غرب از انسان صحبت می‌کند اما انسان به سهولت قربانی می‌شود، غرب از اومانیسم صحبت می‌کند اما انسان به سهولت و در خشن‌ترین شکل ممکن سرکوب می‌شود. خودمحوری و خودبنیادی غربی به خوبی در جریان اسرائیل نشان داد، هرجا هژمونی غرب به خطر بیافتد آن‌را به شدیدترین وجه سرکوب می‌کند.

هرجا که مقاومت باشد سرکوب می‌شود و بنظرم حادثه جنگ غزه نشان داد مبانی متافیزیک غربی تا چه اندازه متزلزل شده و ما باید به راه تازه‌ای بیاندیشیم اما این سخن به این معنا نیست که این راه تازه در جهان اسلام وجود دارد.