تجلیل شهرداری سیاهکل از پرستاران بیمارستان غدیر
تجلیل شهرداری سیاهکل از پرستاران بیمارستان غدیر

به گزارش خزرفوری  فرماندار، شهردار و رئیس شورای شهر و جمعی از مسئولان سیاهکل در مراسم تجلیل از پرستاران بیمارستان غدیر به مناسبت روز پرستار حضور یافتند.

به گزارش خزرفوری

 فرماندار، شهردار و رئیس شورای شهر و جمعی از مسئولان سیاهکل در مراسم تجلیل از پرستاران بیمارستان غدیر به مناسبت روز پرستار حضور یافتند.