یادی از ۲۳۲ شهید دفاع مقدس، شهدای منا و جهادگر املش
یادی از ۲۳۲ شهید دفاع مقدس، شهدای منا و جهادگر املش

به گزارش خزرفوری خزرفوری/ یادواره ۲۳۲ شهید دوران دفاع مقدس، ۳ شهید گمنام، ۲ شهید منا و ۳ جهادگر بسیجی شهرستان املش در مصلای امام خمینی این شهر برگزار شد.

به گزارش خزرفوری

خزرفوری/ یادواره ۲۳۲ شهید دوران دفاع مقدس، ۳ شهید گمنام، ۲ شهید منا و ۳ جهادگر بسیجی شهرستان املش در مصلای امام خمینی این شهر برگزار شد.