رئیس کمیسیون تلفیق مجلس: در حق کارکنان وزارت ورزش اجحاف شده و حقوقشان بسیار پایین است
رئیس کمیسیون تلفیق مجلس: در حق کارکنان وزارت ورزش اجحاف شده و حقوقشان بسیار پایین است

دکتر حاجی بابایی تصریح کرد: کمیسیون تلفیق مجلس تلاش خواهیم کرد که این حق قانونی ساختار ورزش را با مصوبه ای با قابلیت اجرا ،عملیاتی کنیم. وی با انتقاد از عملکرد دولت در اجرای نظام هماهنگ پرداخت گفت: متاسفانه نظام هماهنگ پرداخت در کشور به خوبی اجرا نمی شود.

به گزارش خزرفوری

خزرفوری/ به گزارش وارش خبر حمیدرضا حاجی بابایی با بیان اینکه اعتقاد دارم در حق کارکنان وزارت ورزش و جوانان اجحاف شده و حقوق این افراد بسیار پایین است؛ گفت: حقوق و مزایای کارکنان ورزش و جوانان بصورت ویژه اقدام خواهم کرد.

رئیس کمیسیون تلفیق و نماینده مردم همدان در پاسخ به اعتراضات کارکنان ورزش و جوانان کشور در خصوص حقوق بسیار پایین گفت:کارمندان وزارت ورزش و جوانان با توجه به نقش انکار ناپذیرشان در حوزه تامین سلامت جسمی و روحی آحاد جامعه، باید از حقوق ومزایای ویژه ای برخوردار شوند.

وی با اشاره به اینکه تاکنون چنین فرایندی برای کارکنان سخت کوش وزارت ورزش و جوانان دنبال نشده است ، تاکید کرد : اعتقاد دارم در حق کارکنان وزارت ورزش و جوانان اجحاف شده و حقوق این افراد بسیار پایین است.

دکتر حاجی بابایی تصریح کرد: کمیسیون تلفیق مجلس تلاش خواهیم کرد که این حق قانونی ساختار ورزش را با مصوبه ای با قابلیت اجرا ،عملیاتی کنیم. وی با انتقاد از عملکرد دولت در اجرای نظام هماهنگ پرداخت گفت: متاسفانه نظام هماهنگ پرداخت در کشور به خوبی اجرا نمی شود.

  • منبع خبر : https://vareshkhabar.ir/