کسب موفقیت دانشگاه علوم پزشکی گیلان در ارزشیابی دانشگاه های علوم پزشکی ایران
کسب موفقیت دانشگاه علوم پزشکی گیلان در ارزشیابی دانشگاه های علوم پزشکی ایران

به نقل از گیل وبدا؛ با اعلام معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در ارزشیابی جامع و رتبه بندی دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور بر اساس فعالیت‎ها و شاخص­های تحقیقات وفناوری در سال 1401 به انجام رسیده ، دانشگاه علوم پزشکی گیلان موفق به کسب رتبه سوم در بین 24 دانشگاه علوم پزشکی تیپ دو و کسب رتبه دهم در بین 68 دانشگاه علوم پزشکی سراسر کشور شد.

به گزارش خزرفوری

خزرفوری/ با اعلام معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در ارزشیابی جامع و رتبه بندی دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور، دانشگاه علوم پزشکی گیلان موفق به کسب رتبه سوم در بین ۲۴ دانشگاه علوم پزشکی تیپ دو و کسب رتبه دهم در بین ۶۸ دانشگاه علوم پزشکی سراسر کشور شد.

به نقل از گیل وبدا؛ با اعلام معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در ارزشیابی جامع و رتبه بندی دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور بر اساس فعالیت‎ها و شاخص­های تحقیقات وفناوری در سال ۱۴۰۱ به انجام رسیده ، دانشگاه علوم پزشکی گیلان موفق به کسب رتبه سوم در بین ۲۴ دانشگاه علوم پزشکی تیپ دو و کسب رتبه دهم در بین ۶۸ دانشگاه علوم پزشکی سراسر کشور شد.
در این ارزشیابی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان در شاخص اخلاق در پژوهش های علوم پزشکی موفق به کسب رتبه اول و در شاخص اثربخشی موفق به کسب رتبه دوم در بین دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور شد.
همچنین در محور فناوری، موفق به کسب رتبه دوم و در محور حاکمیت و رهبری، موفق به کسب رتبه سوم در بین دانشگاه های علوم پزشکی تیپ دو شد.
گفتنی است دانشگاه علوم پزشکی گیلان در ارزشیابی سال ۱۴۰۰ در بین دانشگاه‎های علوم پزشکی تیپ دو، رتبه چهارم و در بین کلیه دانشگاه‎های علوم پزشکی کشور، رتبه دوازدهم را کسب کرد.

  • منبع خبر : https://hekayatgilan.ir/18551