مجلس با تعطیلی روز شنبه موافقت کرد
مجلس با تعطیلی روز شنبه موافقت کرد

به گزارش خزرفوری در نشست علنی امروز، لایحه دولت برای کاهش ساعت کاری کارمندان را تصویب کردند. پس از بررسی پیشنهادها، دست آخر نمایندگان با مصوبه کمیسیون اجتماعی موافقت کردند. بر این اساس، روز شنبه تعطیل می شود و ساعت کاری کارمندان از ۴۴، به ۴۰ ساعت کاهش می یابد. مصوبات مجلس باید به تأیید […]

به گزارش خزرفوری

در نشست علنی امروز، لایحه دولت برای کاهش ساعت کاری کارمندان را تصویب کردند. پس از بررسی پیشنهادها، دست آخر نمایندگان با مصوبه کمیسیون اجتماعی موافقت کردند. بر این اساس، روز شنبه تعطیل می شود و ساعت کاری کارمندان از ۴۴، به ۴۰ ساعت کاهش می یابد. مصوبات مجلس باید به تأیید شورای نگهبان برسد تا به قانون تبدیل شوند.