رئیس دانشکده پرستاری مامایی و پیراپزشکی لنگرود منصوب شد
رئیس دانشکده پرستاری مامایی و پیراپزشکی لنگرود منصوب شد

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رئیس دانشکده پرستاری، مامایی و پیراپزشکی شرق گیلان، لنگرود را منصوب کرد.

به گزارش خزرفوری

طی ابلاغی از سوی دکتر محمدتقی آشوبی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان، دکتر ایرج نیکوکار، دکترای تخصصی میکروب شناسی بالینی و استاد دانشگاه علوم پزشکی گیلان، به عنوان رئیس دانشکده پرستاری، مامایی و پیراپزشکی شرق گیلان – لنگرود منصوب شد.

دکتر نیکو کار، ریاست دانشکده پرستاری ، مامایی و پیراپزشکی شرق گیلان – لنگرود و مدیریت تحصیلات تکمیلی معاونت آموزشی دانشگاه را در کارنامه کاری خود دارد.گفتنی است؛ پیش از این دکتر ابراهیم میرزا جانی عهده‌دار این مسئولیت بود.