کیهان هاشم نیا رئیس ستاد قالیباف در گیلان شد / سیدحسین رضویان رئیس ستاد رشت
کیهان هاشم نیا رئیس ستاد قالیباف در گیلان شد / سیدحسین رضویان رئیس ستاد رشت

به گزارش خزرفوری ریاست ستاد محمدباقر قالیباف در گیلان به کیهان هاشم‌نیا استاندار اسبق گیلان سپرده شد.همچنین سیدحسین رضویان، عضو فعلی شورای شهر رشت به عنوان رئیس ستاد انتخاباتی قالیباف در رشت انتخاب شد.از سویی دیگر شنیده می‌شود رئیس ستاد مسعود پزشکیان در گیلان نیز تا فردا مشخص خواهد شد.از سردار میرصالحی نیز به عنوان […]

به گزارش خزرفوری

ریاست ستاد محمدباقر قالیباف در گیلان به کیهان هاشم‌نیا استاندار اسبق گیلان سپرده شد.همچنین سیدحسین رضویان، عضو فعلی شورای شهر رشت به عنوان رئیس ستاد انتخاباتی قالیباف در رشت انتخاب شد.از سویی دیگر شنیده می‌شود رئیس ستاد مسعود پزشکیان در گیلان نیز تا فردا مشخص خواهد شد.از سردار میرصالحی نیز به عنوان رئیس ستاد سعید جلیلی نام برده می‌شود.