امین جلائی مشاور حقوقی رئیس شورای اسلامی کلانشهر رشت شد
امین جلائی مشاور حقوقی رئیس شورای اسلامی کلانشهر رشت شد

به گزارش خزرفوری باحکم محمدحسین واثق کارگرنیا رئیس شورای اسلامی کلانشهر رشت، امین جلائی مشاور حقوقی رئیس شورای اسلامی کلانشهر رشت شد.جلائی سوابقی همچون مشاور کمیسیون های برنامه ، بودجه و حقوقی ‌و نیز کمیسیون عمران و توسعه شهری شورای اسلامی رشت و همچنین مشاور مدیرعامل و مدیر حقوقی و رسیدگی به شکایات توزیع برق […]

به گزارش خزرفوری

باحکم محمدحسین واثق کارگرنیا رئیس شورای اسلامی کلانشهر رشت، امین جلائی مشاور حقوقی رئیس شورای اسلامی کلانشهر رشت شد.جلائی سوابقی همچون مشاور کمیسیون های برنامه ، بودجه و حقوقی ‌و نیز کمیسیون عمران و توسعه شهری شورای اسلامی رشت و همچنین مشاور مدیرعامل و مدیر حقوقی و رسیدگی به شکایات توزیع برق گیلان را در کارنامه خود دارد.گفتنی است جلائی مدرس دانشگاه های گیلان بوده و نیز از فعالین حوزه های فرهنگی، ورزشی و اجتماعی می باشد.