نتایج نهایی آزمون آموزگاری اعلام شد
نتایج نهایی آزمون آموزگاری اعلام شد

نتایج نهایی آزمون آموزگاری سال ۱۴۰۳ در سایت سازمان سنجش اعلام شد.

به گزارش خزرفوری

به گزارش تسنیم، نتیجه نهایی پذیرفته شدگان آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش در سایت سازمان سنجش اعلام شد.وزارت آموزش و پرورش در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: متقاضیان لازم است ضمن مراجعه به سایت سازمان سنجش چنانچه در ردیف قبول‌شدگان نهایی آزمون قرار گرفته‌اند به منظور طی سایر مراحل استخدام (ارائه گواهی عدم سوءپیشینه، انجام آزمایشات و معاینات پزشکی، تشکیل پرونده استخدامی، ساماندهی و آمادگی جهت شرکت در دوره‌های مهارت آموزی در دانشگاه فرهنگیان) به شرح ذیل اقدام کنند: با توجه به اینکه در تمام مراحل ارزیابی تکمیلی (بررسی اسناد و مدارک، معاینات پزشکی و حوزه‌های سنجش و ارزیابی تکمیلی) برای داوطلبان این امکان فراهم بوده است تا در صورت اعتراض به هر مرحله یا فرایند ارزیابی تکمیلی، مراتب را اعلام کرده و این اعتراضات از طریق کارگروه نظارت و کمیسیون موارد خاص، مورد بررسی و رسیدگی قرار گرفته و در انتهای هر مرحله نیز داوطلبان با تکمیل نمون‌برگ‌های شماره ۲۳ و ۲۴ ضمن تایید فرایندهای ارزیابی طی شده، عدم اعتراض خود نسبت به فرایندهای مربوط به رسیدگی به اسناد و مدارک شرایط احراز، سوابق و فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی، معاینات پزشکی و سنجش و ارزیابی تکمیلی را به صورت مرحله به مرحله اعلام نموده‌اند، لذا در این مرحله هیچ اعتراضی قابل پذیرش نیست.درخصوص داوطلبانی که صلاحیت‌های عمومی (گزینش) آنان مورد تایید قرار نگرفته و در ستون وضعیت قبولی کارنامه اعلام نتایج نهایی با کد ۱۹ مشخص شده، ضروری است از تاریخ ۲۰ مرداد تا ۲۱ مهر ۱۴۰۳ ضمن مراجعه حضوری به هسته گزینش استان محل ارزیابی شده خود، نسبت به ارائه درخواست کتبی تجدید نظر اقدام کرده و مراحل بررسی پرونده خود در فرایند تجدید نظر را از هسته مزبور پیگیری کنند.بدیهی است عدم ارائه درخواست تجدید نظر در مهلت زمانی مذکور به منزله انصراف تلقی شده و به مراجعات و درخواست‌های پس از تاریخ ۲۱ مهر ترتیب اثر داده نخواهد شد. همچنین هسته‌های گزینش قبل از تاریخ ۲۰ مرداد به دلیل هم زمانی فرایندهای اجرایی آزمون‌های استخدامی و دانشگاه فرهنگیان امکان پذیرش اعتراضات داوطلبان را ندارند.به داوطلبانی که دراین آزمون در ردیف قبول شدگان نهایی قرار گرفته و در آزمون کیفیت بخشی نیز جزء معرفی شدگان به آموزش و پرورش هستند توصیه می‌شود که چنانچه تمایل به مشاغل کیفیت بخشی ندارند مراتب انصراف خود را از ادامه فرایند ارزیابی تکمیلی به استان معرفی شده اعلام نمایند تا فرصت برای سایر داوطلبان جهت استخدام و جذب در آموزش و پرورش فراهم شده و ظرفیت جذب نیز برای ابتدای مهرماه سال جاری خالی نماند.با توجه به مفاد دفترچه آزمون، برای تکمیل ظرفیت باقی مانده آزمون، درصورت صدور مجوز لازم از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور، اقدام لازم بعمل خواهد آمد و موضوع از طریق درگاه سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org اطلاع‌رسانی خواهد شد.به موجب بند (د) بخش ششم “سایر مراحل استخدامی و نحوه اعلام نتیجه” مندرج در صفحه (۴۵) دفترچه آزمون مزبور، اعلام نتایج نهایی آزمون بر اساس مجموع نمره کل نهایی داوطلبان معرفی شده واجد شرایط، با وزن چهل (۴۰) درصد امتحان کتبی و شصت (۶۰) درصد ارزیابی تکمیلی و با در نظر گرفتن سهمیه‌های قانونی به تعداد یک برابر ظرفیت پذیرش صورت گرفته است.بنابراین داشتن نمره کتبی بالاتر در مرحله معرفی به بررسی اسناد و مدارک خود اظهاری و انجام ارزیابی تکمیلی و یا برعکس کسب امتیاز بالاتر در ارزیابی تکمیلی، ملاک قبولی فرد تلقی نمی شود. شرط قبولی در ظرفیت تعیین شده در دفترچه در هر یک از سهمیه قانونی، داشتن نمره کل نهایی بالاتر نسبت به سایر داوطلبان و به شرط کسب حدنصاب‌های مربوط ارزیابی تکمیلی در هر یک از حیطه‌های عمومی، اختصاصی و تخصصی تعیین شده در تذکر مهم بند (۲) چارچوب آزمون استخدامی مندرج در صفحه ۳ دفترچه آزمون است.با توجه به ضوابط اعلام شده قبلی مندرج در دفترچه آزمون و اطلاعیه اعلام نتایج اولیه آزمون مزبور، عدم مراجعه در هر یک از مراحل ارزیابی تکمیلی (اسناد و مدارک خوداظهاری، معاینات پزشکی، سنجش و ارزیابی تکمیلی و بررسی صلاحیت‌های عمومی گزینش) به منزله انصراف ازاستخدام تلقی می‌شود. قبول شدگان جهت پیگیری امور مربوط به ادامه فرایند استخدام (تشکیل پرونده استخدامی و شرکت در دوره مهارت آموزی) باید اقدامات ذیل انجام دهند:عدم مراجعه برای پیگیری هر یک از مراحل مزبور به منزله انصراف از استخدام در آموزش و پرورش تلقی خواهد شد.درصورت انصراف از استخدام در هر یک از مراحل فوق نیز ضروری است داوطلب مراتب را کتباً به اداره کل آموزش و پرورش سهمیه خدمتی اعلام کند.تشکیل پرونده استخدامی:قبول شدگان نهایی برای تشکیل پرونده استخدامی، انجام معاینات پزشکی (تکمیلی) آزمایشات پاراکلینیکی و اخذ معرفی نامه برای گواهی عدم سوءپیشینه و اطلاع از سایر مراحل و مدارک لازم (دو روز بعد از اعلام نتیجه) به درگاه اطلاع‌رسانی اداره کل آموزش و پرورش استان سهمیه خدمتی مراجعه و راهنمایی لازم را دریافت نمایند.صدور حکم استخدام پیمانی به شرط صدور تاییدیه انفرادی گزینش برای داوطلب، داشتن ابلاغ تدریس و با رعایت سایر ضوابط و مقررات استخدامی مربوط خواهد بود.پذیرفته شدگان نهایی باید علاوه بر گذراندن دوره پودمان آموزشی تابستان سال ۱۴۰۳، هم‌زمان با اشتغال و تدریس در مدارس لازم است باقیمانده پودمان‌های آموزشی مربوط به دوره مهارت آموزی را در دانشگاه فرهنگیان بگذارنند. باتوجه به ماده واحده «نحوه جذب منابع انسانی در مشاغل آموزشی و تربیتی وزارت آموزش و پرورش» شورای عالی انقلاب فرهنگی، هر گونه گزینش و استخدام در مشاغل آموزشی و تربیتی در آموزش و پرورش، بر اساس نیاز «برای بوم خدمت» خواهد بود که به صورت استانی صورت می‌پذیرد. بنابراین بعد از طی فرایند آزمون و مراحل استخدام، خارج شدن نیرو (فرد قبول شده) از بوم خدمت استانی به منزله قطع رابطه استخدامی بوده و ابقای ردیف برای بوم استان خواهد بود. بنابراین درخواست تغییر سهمیه خدمتی تحت هر شرایطی، فاقد موضوعیت است.شرکت در دوره مهارت‌آموزی دانشگاه فرهنگیان:براساس برنامه‌ریزی‌های انجام گرفته و زمان‌بندی پیش بینی شده، مقرر است دوره مهارت آموزی قبول‌شدگان آزمون مذکور، هم‌زمان با انجام سایر مراحل استخدامی از طریق دانشگاه فرهنگیان به عنوان مجری دوره مهارت آموزی صورت گیرد. شایسته است داوطلبان پذیرفته شده در این مرحله، جهت ثبت نام و حضور در دوره مزبور مطابق ضوابط و مقررات دانشگاه مجری اقدام کنند.به منظور اطلاع از نحوه ثبت‌نام و شرکت در دوره مهارت آموزی، پذیرفته‌شدگان مکلفند پنج روز بعد از اعلام نهایی آزمون به درگاه اطلاع‌رسانی دانشگاه مزبور به نشانی:https://cfu.ac.ir و همچنین کانال رسمی دانشگاه فرهنگیان برای مهارت آموزان ماده (۲۸) در پیام‌رسان ایتا به نشانی: (https://eitaa.com/SkillCFU) مراجعه کنند.با توجه به مقررات دانشگاه و ضوابط آزمون، بخشی از هزینه‌های برگزاری دوره یک‌ساله مهارت آموزی (خدمات آموزشی و رفاهی) بر عهده داوطلب خواهد بود که در هنگام ثبت‌نام در دوره‌های مهارت‌آموزی از پذیرفته شدگان به صورت الکترونیکی اخذ خواهد شد. چنانچه هر یک از پذیرفته شدگان در طول برگزاری دوره یک‌ساله مهارت‌آموزی از ادامه تحصیل و اشتغال منصرف شوند، وزارت آموزش و پرورش می‌تواند به تشخیص خود نسبت به محاسبه و اخذ هزینه های مربوط اقدام کنند.محل آموزش دوره مهارت‌آموزی، بر اساس شغل محل توسط دانشگاه مجری دوره مهارت آموزی تعیین خواهد شد مهارت آموز مکلف است وفق ضوابط دانشگاه اقدام کنند در غیر این صورت قبولی وی لغو خواهد شد.چنانچه به هر دلیلی صلاحیت‌های عمومی فرد پذیرفته شده در این مرحله از سوی هسته گزینش مورد تأیید قرار نگیرد انجام معاینات پزشکی، ارائه گواهی سوءپیشینه و همچنین شرکت در دوره مهارت آموزی و موفقیت در دوره مزبور، هیچ گونه حقی جهت استخدام در آموزش و پرورش ایجاد نخواهد کرد و از ادامه فرایند انجام کار جلوگیری خواهد شد.تمدید استخدام در پیمان نامه برای سال ۱۴۰۴ منوط به شرکت در دوره مهارت آموزی، قبولی در آزمون پایان دوره آموزی و اخذ گواهی صلاحیت معلمی خواهد بود بر این اساس در صورت قبولی در آزمون دوره مهارت آموزی و عدم پذیرش در گزینش حقی برای داوطلب جهت استخدام در آموزش و پرورش ایجاد نمی‌کند.مطابق بند (۱۱) بخش هفتم “تذکرات مهم” و شرایط اختصاصی آموزش و پرورش دفترچه آزمون مزبور، پذیرفته شدگان نهایی مکلفند در زمان ثبت‌نام در مراکز مجری دوره یکساله مهارت آموزی ملزم به ارائه مدرک روخوانی و روان‌خوانی قرآن کریم و مدرک کسب مهارت‌های هفتگانه ICDL هستند در غیر این‌صورت باید تعهد نمایند که قبل از اتمام دوره یک‌ساله مهارت آموزی، مدارک مزبور را ارائه نمایند.با توجه به اینکه فرایند ثبت‌نام در آزمون مزبور (بر اساس خوداظهاری داوطلب)، برگزاری آزمون و اعلام نتایج نهایی به اتمام رسیده، بنابراین درخواست‌های مربوط به تغییر در سهمیه ثبت‌نامی، بومی بودن، مزایای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت سقف سنی و امتیاز بابت تأهل فرزند)، تغییر در ظرفیت پذیرش و یا سایر ضوابط و مقررات مندرج در دفترچه آزمون مزبور، فاقد موضوعیت بوده و در راستای صیانت از حقوق سایر داوطلبان آزمون قابل اعتراض و رسیدگی نیست. اعتراض به موارد: حداکثر سن مجاز برای آزمون، تاریخ اخذ مدرک دانشگاهی، شرط سنی، نداشتن کارت پایان خدمت نظام وظیفه و …، با توجه به شرایط و ضوابط اعلام شده در دفترچه آزمون استخدامی، موضوع قابل رسیدگی نخواهد بود.موارد پزشکی که در فرآیند ارزیابی تکمیلی به کمیسیون شورای دانشگاه علوم پزشکی استان ارجاع شده و پاسخ لازم مطابق بند (ز) ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری و آئین‌نامه اجرایی ماده مزبور، در مهلت مقرر و در زمان انجام ارزیابی تکمیلی توسط اداره کل آموزش و پرورش استان واصل و اقدام لازم از سوی اداره کل معمول شده است. لذا به پاسخ‌های خارج از مهلت مقرر و مواردی که بعد از اعلام نتایج نهایی آزمون ارائه می‌شود ترتیب اثر داده نمی‌شود.با توجه به اینکه مسئولیت بارگذاری مدارک برعهده داوطلب بوده، به مدارک و مستنداتی که بعد از مهلت مقرر برای انجام ارزیابی تکمیلی ارائه شود، ترتیب اثر داده نمی‌شود.با توجه به قانون اصلاح ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، موضوع بهره‌مندی از مزایای بومی بودن، در زمان ثبت‌نام از طریق دفترچه آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش ویژه رشته شغلی آموزگار ابتدایی و آموزگار استثنایی سال ۱۴۰۳ به اطلاع داوطلبان رسیده است، بنابراین به درخواست‌های تغییر وضعیت بومی بودن، ترتیب اثر داده نخواهد شد.