یک گیلانی، رئیس هیات مدیره اتحادیه سراسری شرکت های تعاونی دهیاری های کشور شد
یک گیلانی، رئیس هیات مدیره اتحادیه سراسری شرکت های تعاونی دهیاری های کشور شد

به گزارش خزرفوری خسرو نیکنام مدیرعامل اتحادیه شرکتهای تعاونی دهیاری‌های استان گیلان با حفظ سمت به عنوان رئیس هیات مدیره اتحادیه سراسری شرکت‌های تعاونی دهیاری‌های کشور انتخاب شد.طبق تفاهم نامه وزارت کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جهت خدمت رسانی بهتر به روستاها و دهیاری های کل کشور، اتحادیه سراسری شرکت‌های تعاونی […]

به گزارش خزرفوری

خسرو نیکنام مدیرعامل اتحادیه شرکتهای تعاونی دهیاری‌های استان گیلان با حفظ سمت به عنوان رئیس هیات مدیره اتحادیه سراسری شرکت‌های تعاونی دهیاری‌های کشور انتخاب شد.طبق تفاهم نامه وزارت کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جهت خدمت رسانی بهتر به روستاها و دهیاری های کل کشور، اتحادیه سراسری شرکت‌های تعاونی دهیاری‌های کشور روز شنبه مورخه ۱۴۰۳.۴.۱۶ درتهران تشکیل شد و خسرو نیکنام، مدیرعامل اتحادیه شرکت های تعاونی دهیاری‌های استان گیلان با حفظ سمت به عنوان رئیس هیات مدیره اتحادیه سراسری شرکت‌های تعاونی دهیاری‌های کشور انتخاب گردید.